Intressanta Nyheter

INTRESSANTA NYHETER OM BOSTADSRESAN

Här nedan visar vi de mest intressanta nyheterna för alla involverade parter för hur man skapar en riktigt bra bostadsresa och hur man minimerar risken för att göra dåliga bostadsaffärer.

Fastitia har skapat två nya tjänstepaket ett för bostadsrättsföreningar som heter Baspaket - Brf och ett för samfälligheter som heter Baspaket- Samfällighet

Fastitia har nu börjat utveckla en marknads-föringstjänst för mindre bostadsrättsföreningar som heter BrfBilden.se

Svea Hovrätt har nu fastställt vad som  gäller vid andrahandsuthyrning i bostadsrättsföreningar.

Tingsrätten ska nu pröva vad som är väsentligt ökade årsavgifter i nyproducerade bostadsrättsföreningar?

Mäklarsamfundet

vill nu se en tryggare bostadsmarknad

Fastighetsmäklar-inspektionen FMI vill se en förbättrad "god fastighetsmäklarsed"

Information från FMI när det gäller förbättrad information till köpare i samband med bostadsaffären och mäklaruppdraget

Bedömning av ekonomin i en bostadsrättsförening.


Gör din egen riskanalys GRATIS av en bostadsrätts-förening här på Boanalys

Stora brister i information från styrelser skapar stort missnöje och osäkerhet hos bostadsrättsägare

Nya krav från om vad som gäller vid upplåtelse av nyproducerade bostadsrätter m.m.

En ny dom från Stockholms tingsrätt om felansvaret vid köp av en bostadsrättslägenhet

Analys!

Vad gäller vid en ombyggnad av en bostadsrätt? Stadgarna eller krävs det bygglov?

Regeringen presenterar nu sitt förslag till ett helt nytt nationellt register för bostadsrättslägenheter

Fastighetsägarna efterfrågar en ny modell för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar

Lockpriser är ett reellt problem som måste lösas.


Se FMI:s svar till FRN här.

Vad gäller idag?

En ny forskningsrapport från KTH om God Mäklarsed

Den oberoende mellanmannen

Regeringen presenterar nu ett förslag om att stärka upp konsumentskyddet vid köp och vid ägande av bostadsrätt

Varför inte starta en helt ny bank med expertkompetens inom värdeskapande när det gäller boende och kommersiella fastigheter?